BLOG DE GEODEZIE – TOPOGRAFIE – SCANARE LASER – FOTOGRAMETRIE – CADASTRU

Utilizarea scanării laser 3D terestre pentru calculul volumelor

SCANARE 3D CALCUL VOLUME SĂPĂTURĂ

Obiectiv: ANSAMBLU CLĂDIRI LOCUINȚE COLECTIVESector 4, București

Scanare 3D volum 1

INTRODUCERE

Estimarea volumelor este importantă pentru mai multe aplicații precum: studii de eroziune, estimarea miniereului eliminat de pe o suprafață în mină, evaluarea terenului pentru construcții etc. Datorită modului de preluare a datelor de la distanță, laser scannerele s-au dovedit a fi optime pentru acest tip de lucrări, putându-se delimita ușor volumul de interes și furniza un volum mare de dat

Obiectivul lucrării a fost de a determina mijloacele rentabile de implementare a tehnologiei de scanare laser în faza de construcție a proiectelor. Acest aspect a impus comparații între scanarea laser și metodele convenționale de preluare a datelor pentru a evalua precizia precum și dezvoltarea unor proceduri menite să optimizeze utilizarea scanării laser în calcule de terasamente, atingând nivelul de precizie dorit in timpul cel mai scurt posibil.

De asemenea, scanarea laser poate fi utilizată pentru monitorizarea în timp real a stadiului construcției, fiind o metodă non-invazivă de preluare a datelor. Prin scanare se pot oferi rapid informații privind stadiul inițial al lucrării necesare în etapa de proiectare sau abaterile de la proiect.

Scanare 3D volum 2

Scanare 3D volum 3

AVANTAJE:

 • mijloc fezabil pentru măsurarea volumelor de terasamente;
 • reducerea timpului și a costurilor de măsurare și analiză a datelor, raportat la măsuratorile clasice;
 • precizie ridicată;
 • asigurarea unei viziuni mai bune privind finanțarea proiectelor;
 • monitorizarea cantitativă a construcțiilor;
 • flexibilitate pentru adaptarea la schimbarile din domeniu;
 • calitate garantată;
 • metodă non-invazivă de preluare a datelor;

Scanare 3D volum 4

METODA DE LUCRU:

În primă fază a trebuit definită aria de scanat și facute câteva investigații preliminare, cu scopul documentării și planificării cât mai bune a proiectului.

O altă etapă importantă a reprezentat stabilirea rezoluției și acurateței necesare pentru punctele care alcatuiesc norii de puncte, în conformitate cu cerințele beneficiarului.

Stabilrea pozițiilor optime de scanare 3d pentru o acoperire corespunzătoare a zonei și estimarea timpului necesar preluării datelor a fost de asemenea nu pas important în procesul de scanare, având în vedere că este vorba de o locație aflată în continuă transformare (șantier în lucru).

Scopul lucrării a fost de determinare a volumului escavat pentru o groapă, raportat la terenul inițial. De asemenea, s-a solicitat prezentarea datelor în sistemul de coordonate Stereografic 1970. Prin urmare, a fost necesară amplasarea unor ținte de măsurare a căror poziție a fost stabilită utilizând mijloace clasice de măsurare, repere care au stat la baza “legării” stațiior  de scanare și georeferențierea proiectului, asigurându-i totodată și o stabilitate mai bună și posibilitatea utilizării ulterioare a datelor pentru diferite analize.

Scanare 3D volum 5

Prelucrarea măsurătorilor  și calculul volumelor a fost făcută utilizând softuri de specialitate.

Analiza datelor se poate face atât prin utilizarea directă a norilor de puncte, cât și prin realizarea inițială a unei rețele de puncte de tip “mesh care să aproximeze suprafața terenului în cele două etape, rezultatele obținute fiind similare.

NORI DE PUCTE 3D – ETAPA 1

Scanare 3D volum 6

NORI DE PUCTE 3D – ETAPA 2

Scanare 3D volum 7

PREZENTAREA REZULTATELOR – CALCUL VOLUME

Scanare 3D volum 8

PROIECTARE

Scanare 3D volum 9

ANALIZĂ

Scanare 3D volum 10

EXECUȚIE

Scanare 3D volum 11

Graphein Topo angajează inginer geodez / topograf pentru lucrări de topografie inginerească

Angajare Graphein

Vrei o carieră promițătoare în domeniul geodeziei și topografiei?

Te așteptăm în echipa noastră!

Ce vei face

Ce așteptăm de la tine

 • Să ai studii superioare finalizate în domeniu
 • Să fii serios, responsabil și să vrei să inveți lucruri noi în fiecare zi;
 • Să aduci precizie și profesionalism proiectelor în care ești implicat
 • Să deții carnet de conducere categoria B
 • Să fii dispus la deplasări atât în țară cât și în străinătate
 • Să ai spirit de echipă și simț practic

Ce îți oferim

 • Pachet salarial atractiv, corelat cu experiența și performanța
 • Aparatură de lucru modernă (stații totale, gps, nivelă electronică, scanner 3D)
 • Șansa de a lucra cu un colectiv tânăr, profesionist și educat
 • Oportunitatea de a participa la proiecte mari de topografie
 • Instruire sistematică și practică

Ți-ar plăcea să faci parte din echipa noastră?

Trimite-ne un CV și o scrisoare de intenție la office@graphein.ro .

SEMA OFFICE – Urmărirea comportării construcției în timp

 

Obiectul lucrării : Urmărirea comportării construcției în timp , pe perioada executarii lucrărilor de construcții și după recepția acesteia.

Denumirea obiectivului de investiții : „ Sema Park Office III ” din Splaiul Independenței, nr. 319, sector 6, Bucureşti.

 

sursa foto http://www.semacity.ro/

sursa foto http://www.semacity.ro/

“Urmărirea curentă a construcțiilor se aplică tuturor construcțiilor de orice categorie sau clasă de importanță și formă de proprietate de pe teritoriul României, cu excepția clădirilor pentru locuințe cu parter și parter plus un etaj și anexelor gospodăresti situate în mediul rural și în satele ce aparțin oraselor, precum și construcțiilor provizorii și are un caracter permanent, durata ei coincide cu durata de existență fizică a construcțiilor respective” – Normativ privind comportarea în timp a construcțiilor indicativ P130-1999.

urmarirea comportarii in timp a costructiilor

 1. METODĂ : NIVELMENT GEOMETRIC – MONITORIZARE TASĂRI

 

Metoda aleasă pentru acest proiect este metoda nivelmentului geometric de precizie înalta , aceasta fiind cea mai folosită metodă în studiul deformațiilor construcțiilor. În funcție de mărimea și de tipul construcției a fost creeată rețeaua de nivelment geometric pentru monitorizarea tasărilor . Rețeaua este formată din următoarele componente :

Mărcile de tasare (punctele de control) au rol de a reda cât mai fidel modificarea componentelor verticale ale deplasărilor unor elemente separate sau a construcției urmărite , pe care ele sunt fixate , cât și crearea posibilitaților de măsurare a acestor componente.

Urmărirea comportării construcției în timp

Amplasarea mărcilor de tasare se face în funcție de forma şi dimensiunile fundației, şi de încărcarea diferitelor părți ale acesteia. Ele se repartizează în lungul axelor fundațiilor, pentru a se determina direcțiile respective, în locuri unde se aşteaptă tasări mari, la rosturile de dilatație, în jurul zonelor cu cele mai defavorabile condiții geologice. Această operație se realizează pe baza unui proiect de amplasare a mărcilor de tasare executat de proiectantul general.

În cazul urmăririi comportarii în timp a construcțiilor, în perioada execuției şi apoi a exploatării, se va avea în vedere luarea de măsuri având ca scop măsurarea deplasărilor verticale începând cu turnarea radierului de egalizare şi sfârşind cu darea construcției în exploatare. În acest fel, se va putea stabili dependența deplasărilor verticale de greutatea proprie a construcției în diferite etape de execuție, de greutatea tuturor utilajelor înglobate în construcție, la darea în funcțiune a acesteia, ca şi la încărcarea construcției.

În acelaşi timp, se vor urmări şi deplasarile verticale ale terenului inconjurator produse de influenta constructiei asupra terenului.

 1. APARATURĂ FOLOSITĂ pentru urmărirea comportării construcției în timp

      Pentru a putea obține preciziile impuse de proiectului de urmărire în timp a construcțiilor au fost folosite urmatoarele echipamente :

 • Nivelă optică LEICA DNA03 – precizie de măsurare ±0.3mm / dublu km de nivelment –mira de invar
 • Miră Invar 3m – Leica
 • Broască nivelment Leica

 

 

LEICA DNA 03  leica dna 03

MĂSURATORI ABATERE STANDARD PENTRU MĂSURATORI DE ÎNALȚIME PE DUBLU KM DE NIVELMENT
(ISO 17123-2)
MĂSURĂTORI ELECTRONICE CU MIRĂ DE INVAR 0.3MM
MĂSURĂTORI ELECTRONICE CU MIRĂ STANDARD (CODURI) 1.0MM
MĂSURARE OPTICA 2.0MM
MĂSURARE DISTANȚĂ (ABATERE STANDARD) (ELECTR.) 1CM/20M (500PPM)
INTERVAL DE MĂSURARE
MĂSURĂTORI ELECTRONICE 1.8M – 110M
MĂSURĂTORI OPTICE FROM 0.6M
CONDIȚII DE MEDIU
TEMPERATURA DE LUCRU DE LA  –20°C LA +50°C
TEMPERATURA DE STOCARE DE LA  –40°C LA  +70°C
PRAF / APĂ (IEC60529) IP53

 

 1. REPERI NIVELMENT folosiți pentru urmărirea comportării construcției în timp

S-au amplasat reperi de referință ( tip 11D3) și reperi de monitorizare (tip 5E-ST).

     reper nivelment 1 (2)reper nivelment 1 (1)

 

 

 

Boma – Halele noi de la WDP Park Oarja

Ce este standardul BOMA?
BOMA este un standard național american elaborat sub auspiciile Building Owners and Managers Association International și atestat de către Institutul Național American de Standarde (American National Standards Institute – ANSI), din care BOMA-International face parte ca membru, și de ANSI Standards Certified Developer.Scanare-3D-Boma-hala-constructie

Publicat inițial în 1915, standardul  a fost conceput ca o metodă de măsurare utilizată de proprietarii construcțiilor, manageri, manageri de amenajări, ocupanți, evaluatori, profesioniști din proiectare, profesioniști în măsurare, profesioniști în închiriere, instituții de credit și altele pentru a calcula suprafața închiriabilă în clădiri de birouri de pe întreg teritoriul Statelor Unite, Canadei și s-a extins în foarte multe țări.

La ce folosește standardul ?
Se recomandă folosirea standardului pentru spațiile comerciale, office, industrial sau rezidențial, fiind utilă atît chiriașilor cât și proprietarilor pentru:

 • administrarea utilizării spațiului;
 • analiza comparativă;
 • alocarea cheltuielilor aferente clădirilor pe diferite centre de cost.

Metode de măsurare
Este un lucru obișnuit ca o suprafață calculată potrivit planurilor de construcție (planuri pe hârtie sau CAD) să difere de suprafața podelei măsurată la fața locului utilizând măsurători în teren.

De asemenea, este un lucru obișnuit ca măsurătorile în teren și calculul suprafeței podelei realizate de o parte să difere de aceleași măsurători în teren și calculul realizate de altă parte.

Boma-Graphein-scanare-3d-1030x564-768x421

Calculul unei suprafețe de podea care rezultă în urma măsurătorii în teren realizată de către proprietarul sau de managerul clădirii este considerat precis în cazul în care o re-măsurare dă un rezultat cu o variație de două procente (2%) sau mai puțin. În cazul în care variația este mai mare de două procente (2%), BOMA-International recomandă să se apeleze la un terț profesionist independent care să contribuie la soluționarea problemei.

Este imperios necesar ca toate măsurătorile să fie complet documentate. Unul dintre semnele distinctive ale unui management superior al proprietății și amenajărilor este o bună documentare a suprafețelor de podea, care oferă calcule precise, fiabile și verificabile ale suprafeței închiriabile.

Pentru a avea toate datele din teren GRAPHEIN folosește o metologie unică de măsurare a clădirilor care îmbină topografia clasică de precizie cu tehnologia de ultimă generație cum e scanarea 3D. Scanarea 3D oferă șansa informația completă din teren, cu milioane de puncte măsurate informația colectată intr-un nor de puncte ajută la crearea planurilor 2D de nivel, fațade sau chiar a modelelor 3D format .ifc.

Pentru proiectul acesta beneficiarul a solicitat ca pentru măsurarea și calcularea suprafețelor să se folosească standardul:„Suprafețele brute ale unei clădiri: Metode standard de masurare (ANSI /BOMA/Z65.3-2009)”.

 

Boma-scanare-3D-1030x630-768x470

Celelalte standarde BOMA apărute sunt:

 • BOMA2017 pentru Clădiri de birouri: Standard Methods of Measurement (ANSI/BOMA Z65.1-2017]
 • Clădiri industriale: Standard Methods of Measurement (ANSI/BOMA Z65.2 – 2012)
 • Clădiri Rezidențiale Multi-Unit: Standard Methods of Measurement (ANSI/BOMA Z65.4 – 2010)
 • Clădiri Comerciale: Standard Methods of Measurement (ANSI/BOMAZ65.5 – 2010)
 • Mixed-Use Properties: Standard Methods of Measurement (ANSI/BOMA Z65.6 – 2012)
 • articol INFOHALE.ro