Scanare 3D

Aplicaţii


  • Building Information Modeling
  • Proiecte civile şi industriale
  • Arhitectură şi urbanism
  • Monumente istorice şi situri arheologice

Rezultate


  • Relevee As-built
  • Secţiuni tranverlale / longitudinale
  • Relevee faţadă şi planuri de interior
  • Planuri de încadrare în zonă

Avantaje


  • Precizie milimetrică
  • Modele 3D
  • Timp redus
  • Planuri detaliate

Proiecte