CTP Pitesti

Localizare: km94, com Cateasca, sat Cateasca, T 33, P 454, nr.cad.83785, jud.Arges

Descriere proiect: CONSTRUIRE HALA – UNITATE DE DEPOZITARE SI BIROURI, PLATFORME BETONATE, PARCAJE, DRUMURI DE INCINTA, IMPREJMUIRE, ANEXE TEHNICE, CABINA POARTA,RACORDURI SI BRANSAMENTE LA UTILITATI

Contribuție Graphein: Trasarea elementelor proiectate in teren, Relevee As-built.