SEMA OFFICE – Urmărirea comportării construcției în timp

 

Obiectul lucrării : Urmărirea comportării construcției în timp , pe perioada executarii lucrărilor de construcții și după recepția acesteia.

Denumirea obiectivului de investiții : „ Sema Park Office III ” din Splaiul Independenței, nr. 319, sector 6, Bucureşti.

 

sursa foto http://www.semacity.ro/

sursa foto http://www.semacity.ro/

“Urmărirea curentă a construcțiilor se aplică tuturor construcțiilor de orice categorie sau clasă de importanță și formă de proprietate de pe teritoriul României, cu excepția clădirilor pentru locuințe cu parter și parter plus un etaj și anexelor gospodăresti situate în mediul rural și în satele ce aparțin oraselor, precum și construcțiilor provizorii și are un caracter permanent, durata ei coincide cu durata de existență fizică a construcțiilor respective” – Normativ privind comportarea în timp a construcțiilor indicativ P130-1999.

urmarirea comportarii in timp a costructiilor

  1. METODĂ : NIVELMENT GEOMETRIC – MONITORIZARE TASĂRI

 

Metoda aleasă pentru acest proiect este metoda nivelmentului geometric de precizie înalta , aceasta fiind cea mai folosită metodă în studiul deformațiilor construcțiilor. În funcție de mărimea și de tipul construcției a fost creeată rețeaua de nivelment geometric pentru monitorizarea tasărilor . Rețeaua este formată din următoarele componente :

Mărcile de tasare (punctele de control) au rol de a reda cât mai fidel modificarea componentelor verticale ale deplasărilor unor elemente separate sau a construcției urmărite , pe care ele sunt fixate , cât și crearea posibilitaților de măsurare a acestor componente.

Urmărirea comportării construcției în timp

Amplasarea mărcilor de tasare se face în funcție de forma şi dimensiunile fundației, şi de încărcarea diferitelor părți ale acesteia. Ele se repartizează în lungul axelor fundațiilor, pentru a se determina direcțiile respective, în locuri unde se aşteaptă tasări mari, la rosturile de dilatație, în jurul zonelor cu cele mai defavorabile condiții geologice. Această operație se realizează pe baza unui proiect de amplasare a mărcilor de tasare executat de proiectantul general.

În cazul urmăririi comportarii în timp a construcțiilor, în perioada execuției şi apoi a exploatării, se va avea în vedere luarea de măsuri având ca scop măsurarea deplasărilor verticale începând cu turnarea radierului de egalizare şi sfârşind cu darea construcției în exploatare. În acest fel, se va putea stabili dependența deplasărilor verticale de greutatea proprie a construcției în diferite etape de execuție, de greutatea tuturor utilajelor înglobate în construcție, la darea în funcțiune a acesteia, ca şi la încărcarea construcției.

În acelaşi timp, se vor urmări şi deplasarile verticale ale terenului inconjurator produse de influenta constructiei asupra terenului.

  1. APARATURĂ FOLOSITĂ pentru urmărirea comportării construcției în timp

      Pentru a putea obține preciziile impuse de proiectului de urmărire în timp a construcțiilor au fost folosite urmatoarele echipamente :

  • Nivelă optică LEICA DNA03 – precizie de măsurare ±0.3mm / dublu km de nivelment –mira de invar
  • Miră Invar 3m – Leica
  • Broască nivelment Leica

 

 

LEICA DNA 03  leica dna 03

MĂSURATORI ABATERE STANDARD PENTRU MĂSURATORI DE ÎNALȚIME PE DUBLU KM DE NIVELMENT
(ISO 17123-2)
MĂSURĂTORI ELECTRONICE CU MIRĂ DE INVAR 0.3MM
MĂSURĂTORI ELECTRONICE CU MIRĂ STANDARD (CODURI) 1.0MM
MĂSURARE OPTICA 2.0MM
MĂSURARE DISTANȚĂ (ABATERE STANDARD) (ELECTR.) 1CM/20M (500PPM)
INTERVAL DE MĂSURARE
MĂSURĂTORI ELECTRONICE 1.8M – 110M
MĂSURĂTORI OPTICE FROM 0.6M
CONDIȚII DE MEDIU
TEMPERATURA DE LUCRU DE LA  –20°C LA +50°C
TEMPERATURA DE STOCARE DE LA  –40°C LA  +70°C
PRAF / APĂ (IEC60529) IP53

 

  1. REPERI NIVELMENT folosiți pentru urmărirea comportării construcției în timp

S-au amplasat reperi de referință ( tip 11D3) și reperi de monitorizare (tip 5E-ST).

     reper nivelment 1 (2)reper nivelment 1 (1)